Privacy Verklaring Groep 7152

Contactgegevens
 Stichting Groep 7152 | Ombocht 26, 8491 BR Akkrum
E: voorzittergroep7152@gmail.com
Contactpersoon: Ida Westra
KvK nummer: 41126320

Bij Groep 7152 realiseren wij ons dat Privacy heel belangrijk is. Wij nemen jouw privacy heel serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk via email contact op.

Welke gegevens gebruiken wij van jou:
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via het contact formulier op onze website:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

De door jou hierboven genoemde opgegeven persoonsinformatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste email aanvraag of donatie melding. In geval van een donatie zijn wij ook in bezit van jouw adres (ivm toezending van je pasje) en je bankrekening nummer welke wij ontvangen na je donatie. De bewaartermijn van deze gegevens bij Groep 7152 is standaard 7 jaar.

Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
– Het correct afhandelen van onze diensten en correspondentie waaronder het beschikbaar stellen van online magazine De Amarant
– Het correct registreren van jouw donatie
– Als relatie van Groep 7152 sturen wij je zo nu en dan een nieuws email voor indien je hebt aangegeven deze te willen ontvangen
– Je tijdig te kunnen informeren over evenementwijzigingen en/of aangevraagde diensten

Keuzes voor opname & verwijderen van jouw persoonsgegevens

Vanzelfsprekend bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt (ofwel jouw recht tot vergetelheid). Dit verzoek kun je per e-mail aan ons doorgeven.

Uitschrijven van onze nieuws email 

Indien je geen prijs stelt op de ontvangst van onze nieuws email kun je dit per kerende mail aan ons laten weten waarna wij je onmiddellijk uit ons mailing bestand verwijderen. Als donateur ontvang je dan alleen onze Amarant magazine aankondiging-mails ook niet meer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, dan verwijderen wij deze informatie.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden middels onze dienstverlening.

Welke cookies plaatst onze website, en waarom!?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door de website van Groep 7152 op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt. Wij plaatsen alleen technische (ofwel functionele cookies) Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

Deze cookies gebruiken wij om:
– te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website
– De website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Social Media Cookies
Wij hebben (of krijgen binnenkort) buttons op onze website zodat jij eenvoudig onze Facebook pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Groep 7152 heeft hier geen invloed op. Als je wil weten hoe Facebook met jouw gegevens omgaat zal je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen. Die kun je via dit adres vinden: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” Your Online Choices

Delen van persoonsgegevens met derden
Groep 7152 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde privacy normen en waarden hanteren als bij Groep 7152 Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van Groep 7152.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van Groep 7152 bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die je zelf zult moeten raadplegen.

Heb je toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid?
 Neem dan gerust contact met ons op via email. We zullen dan voor een oplossing zorgen. Ook willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons